X

Om Internetpsykiatrien

Internetpsykiatrien er et landsdækkende behandlingstilbud, hvor du kan få gratis behandling for angst og depression via internettet. Klinikken er udviklet i Region Syddanmark og drives af Center for Digital Psykiatri, som har drevet klinikken siden 2015.

Fra projekt til landsdækkende behandling af angst og depression

Internetpsykiatrien startede som et demonstrationsprojekt i 2013 og var en del af den Nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin. Formålet med projektet, var at teste internetbaseret kognitiv adfærdsterapi til behandling for depression, med udgangspunkt i positive resultater fra udlandet. Selve projektet havde stor succes og behandlingen blev i 2015 gjort til et fast tilbud for alle borger i Region Syddanmark over 18 år. På baggrund af klinikkens gode erfaringer, besluttede Danske Regioner i 2018, at udvide behandlingen til borgere over 18 år i hele Danmark.

Internetpsykiatriens behandling tilbydes i samarbejde med

Logo - Region syddanmark