X

Har du brug for akut hjælp?

Kontakt da din egen læge, Lægevagten, den nærmeste psykiatriske skadestue eller Livslinien.

Om Internetpsykiatrien

Internetpsykiatrien er et landsdækkende behandlingstilbud, hvor du kan få gratis behandling for angst og depression via internettet. Klinikken er udviklet i Region Syddanmark og drives af Telepsykiatrisk Center, som har drevet klinikken siden 2015.

Fra forskningsprojekt til landsdækkende behandling af angst og depression

Internetpsykiatrien startede som et forskningsprojekt i 2013 og var en del af den Nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin. Formålet med projektet, var at teste internetbaseret kognitiv adfærdsterapi til behandling for depression, med udgangspunkt i positive resultater fra udlandet. Selve projektet havde stor succes og Internetpsykiatrien blev i 2015 gjort til et fast tilbud for alle borger i Region Syddanmark over 18 år. På baggrund af klinikkens gode erfaringer, besluttede Danske Regioner i 2018, at udvide Internetpsykiatriens behandling til borgere over 18 år i hele Danmark.

Internetpsykiatriens behandling tilbydes i samarbejde med