X

Hvad er internetbaseret terapi?

Internetbaseret terapi af depression eller angst er en anerkendt behandlingsform, der bliver mere og mere udbredt. Behandlingen foregår online via din computer eller tablet, så du kan deltage i behandlingen fra hjemmets trygge rammer.

Fire gode grunde til, at vælge internetbaseret terapi

Der er mange gode grunde til, at internetbaseret terapi bliver mere og mere udbredt og anvendes i Internetpsykiatrien. Det skyldes bl.a., at internetbaseret terapi tilbyder:

1. Effektivitet: Forskningen har vist, at internetbaseret terapi kan være lige så effektiv som samtaleterapi til en række af psykiske lidelser, såsom angst og depression.

2. Tilgængelighed & fleksibilitet: Internetbaseret terapi tilbyder en større fleksibilitet i forhold til, hvor og hvornår terapien finder sted. Det kan derfor være nemmere at planlægge behandlingen ind i din hverdag ud fra, hvornår på dagen eller ugen det passer dig bedst. Samtidig kan det være en god mulighed, hvis du har svært ved at møde op til et fysisk terapiforløb.

3. Nemt og bekvemt: For mange kan det føles mere komfortabelt og mindre skræmmende at tale eller skrive med en psykolog online, frem for i person. Samtidigt skal du heller ikke bruge tid og energi på transport, parkering, eller at sidde i et venteværelse.

4. Billigere: Internetbaserede behandlingstilbud kan udbydes til en lavere pris, da behandlingen ofte foregår via video eller skrift. Det gør også, at Internetpsykiatrien kan tilbyde gratis behandling, hvilket skiller sig ud fra andre sundhedstilbud, hvor der kan være egenbetaling.

Det er vigtigt at tilføje, at internetbaseret terapi ikke er den bedste behandlingsform for alle. Internetbaseret terapi egner sig f.eks. ikke til dig, som har en kompleks psykiske lidelse såsom en personlighedsforstyrrelse eller skizofreni, der kræver mere intensiv behandling. Det samme gælder, hvis du ikke er tryg ved brugen af teknologi. Vores erfaring er også at mennesker, som har mange stressfaktorer i livet, kan have svært ved at finde overskud til behandlingen.

Hvordan virker Internetpsykiatriens behandling?

Vores Internetbaserede terapi af depression eller angst foregår via et tekstbaseret behandlingsprogram, som fungerer lidt ligesom en online selvhjælpsbog med øvelser. Gennem behandlingen arbejder du sammen med din psykolog via skrift. Det vil sige, at I arbejder hver for sig på forskellige tidspunkter, hvor din psykolog ugentligt gennemgår dine øvelser og kommer med skriftlig støtte og feedback, så du får mest muligt ud af behandlingen.

Selve behandlingen er baseret på kognitiv adfærdsterapi, en anerkendt og veldokumenteret behandlingsform, som anbefales til behandling af angst og depression.

Illustration af computerskærm, som viser internetpsykiatriens gratis og effektive behandling
Illustration af kognitiv adfærdsterapi

Hvad er kognitiv adfærdsterapi?

Kognitiv adfærdsterapi er en terapiform, der fokuserer på at identificere og udfordre de negative tanker og handlinger, som forårsager eller fastholder din angst eller depression. Behandlingen bygger på teorien om, at vores tanker, følelser og adfærd (handlinger) er tæt forbundet og påvirker hinanden. Kognitiv adfærdsterapi fokuserer derfor på, hvordan du tænker og handler i bestemte situationer.

Behandlingen foregår som et struktureret behandlingsforløb i samspil med en psykolog. Gennem behandlingen introduceres du til en række værktøjer, som kan hjælpe dig med at identificere og bryde med de negative tanke og handlemønstre, der fastholder din angst eller depression.

For en effektiv behandling er det vigtigt, at du engagerer dig i behandlingen, og bruger tid på øvelserne jævnligt. Det kan derfor være en stor hjælp at inddrage dine nærmeste, så de kan støtte og hjælpe dig med at arbejde med behandlingen dagligt.

Samarbejdet med din psykolog

Et meningsfuldt samarbejde mellem dig og din psykolog er altafgørende for en effektiv behandling. Det er derfor vigtigt, at du føler dig set, respekteret, forstået og støttet under behandlingen.

I Internetpsykiatrien er vi optagede af at skabe et sundt og stærkt samarbejde, selvom det ikke foregår i det traditionelle terapirum. Vi værner om at skabe gode, trygge og forudsigelige rammer, som gør, at du føler dig tryg ved at være åben og deltagende i behandlingen og sætte ord på det, der er svært.