X

Hvad er internetbaseret terapi?

Internetbaseret terapi eller online terapi, er en anerkendt behandlingsform der bliver mere og mere udbredt. Behandlingen foregår via din computer eller tablet, så du kan følge behandlingen fra hjemmets trygge rammer. På den måde kan man tilbyde terapi hvor og hvornår det passer dig bedst.

Hvordan virker Internetpsykiatriens behandling?

Vores behandling foregår via et internetbaseret behandlingsprogram, som fungerer lidt ligesom en online selvhjælpsbog. Heri bliver du introduceret for daglige øvelser og relevant viden, som kan hjælpe med at bryde med de negative tanke og handlemønstre, der fastholder din angst eller depression. 

Behandlingen er baseret på kognitiv adfærdsterapi, en anerkendt og veldokumenteret behandlingsform, som handler om at forstå hvordan dine tanker påvirker dine kropslige oplevelser og følelser og hvordan det påvirker din adfærd (handlinger). Behandlingen fokuserer derfor på, hvordan du tænker og handler i bestemte situationer.

Illustration af internetpsykiatriens behandlingsprogram

Kognitiv adfærdsterapi – effekt af behandlingen

Kognitiv adfærdsterapi viser gode og vedvarende resultater ved behandling af angst og depression. For en effektiv behandling er det dog vigtigt, at du engagerer dig i behandlingen, og bruger tid og kræfter på øvelserne jævnligt. Angst og depression overkommes først, når du udfordrer dine tanker og adfærd og det er derfor vigtigt, at du får øvelserne ind i dagligdagen og skabt en god rutine i din behandling.

For nogen vil det være en stor hjælp at inddrage sine nærmeste, så de kan støtte op om dig og arbejdet med at forholde dig til det dagligt. Ved at gøre dette, kan du med stor sandsynlighed forvente at opleve en positiv effekt af behandlingen af din angst og depression.

Tekstbaseret terapi

I Internetpsykiatrien arbejder du sammen med din psykolog via skrift. Det vil sige at I arbejder asynkront, hvor der typisk er korrespondance mellem dig og din psykolog, som læser dine øvelser igennem og sender dig feedback.

Din psykolog støtter og guider dig igennem programmet, hvilket nogle gange indebærer konstruktiv feedback så du kan få endnu mere ud af øvelsen. Din psykolog afsætter op til 15 minutter om ugen på din behandling. Derfor er beskederne typisk korte, men grundtanken er at sikre at du oplever dig støttet og motiveret, så du kan få det bedste ud af behandlingsprogrammet.

Illustration af internetpsykiatriens tekstbaserede terapi

Den terapeutiske alliance

Den terapeutiske alliance er altafgørende for en god effekt af behandling. I begrebet ligger oplevelsen af at føle sig set, respekteret, forstået og støttet. Studier har gentagende gange vist, at jo stærkere den terapeutiske alliance er, jo bedre er udfaldet af behandlingen.

I Internetpsykiatrien er vi optagede af at skabe en sund og stærk alliance, selvom den ikke foregår i det traditionelle terapirum. Vi værner om at skabe gode, forudsigelige og validerende rammer, som kan være medskabende til at du tager en aktiv rolle i behandlingsprogrammet og kan føle dig tryg ved at lægge ord på det der er svært, det du får lyst til at undgå og det du har brug for støtte til. Jo mere åben og deltagende du er, desto større chance for at din psykolog kan ’se og forstå dig’ og imødekomme dine behov inden for vores afgrænsede rammer.