X

Hvad er depression?

Depression er en udbredt psykisk lidelse, som rammer cirka hver femte dansker i løbet af livet. Hvis du rammes af depression, oplever du en vedvarende tristhed og du vil også ofte miste lysten eller interessen for ting, som du før fandt glæde ved. Du kan også opleve nedsat energi og mere træthed end normalt.

Effektiv behandling af depression

Vi tilbyder effektiv behandling af let til moderat depression, som foregår via et online selvhjælpsprogram. Igennem programmet gennemgår du en række behandlingstrin fra din computer eller tablet. Du får tilknyttet en psykolog, som skriftligt støtter dig igennem behandlingsforløbet. Vores behandling af depression  er baseret på kognitiv adfærdsterapi.

Illustration af patient med depression

Typiske symptomer på depression

  • Nedtrykthed
  • Nedsat lyst eller interesse
  • Nedsat energi eller øget tendens til at blive træt
  • Nedsat selvtillid eller selvfølelse
  • Selvbebrejdelser eller skyldfølelse
  • Tanker om død eller selvmord
  • Besvær med at tænke eller koncentrere sig
  • Indre uro eller rastløshed eller hæmning
  • Søvnforstyrrelser
  • Ændring i appetit eller vægt

Årsager til depression

Der er mange årsager til depression og ofte vil der være flere årsager til stede hos den enkelte. Det kan være svære livsomstændigheder, pludselige tab eller længere tids belastning på arbejdet eller i privatlivet, der udløser depression. Har man tidligere været ramt af depression, er der stor risiko for, at man får endnu en depression.

Behandlingsmuligheder

Der er gode behandlingsmuligheder for depression, hvis du opsøger hjælp. Behandlingen kan f.eks. bestå af medicinsk behandling kombineret med samtaler hos en psykolog. Behandling kan også foregå over internettet, som du kan læse mere om her på siden. Hvis du er i tvivl om hvilken behandlingsform der er den rigtige for dig, kan du kontakte din egen læge.

Hvordan foregår vores behandling for depression?

Behandlingen for depression består af 6 behandlingstrin, med tilhørende øvelser. Igennem hvert trin introduceres du via tekst og video for viden om de forskellige symptomer, og øvelser, der hjælper dig med at komme ud af depressionen. Til at starte med skal du arbejde med at opbygge struktur i din hverdag, ved at skabe balance mellem de krævende opgaver og de nærende aktiviteter. Du lærer også at arbejde med de negative tanker og hvordan du kan udfordre dem. Adfærdseksperimenter er en vigtig del af behandlingen, hvor du afprøver nye måder at handle på, som modvirker depression.

Behandlingen varer 10-12 uger, hvor vi anbefaler, at du dagligt sætter tid af til at lave øvelserne og gennemgå programmet.

0 %

som gennemfører programmet, oplever efterfølgende en markant bedring eller færre symptomer.

Har alle gavn af behandlingen?

Depression inddeles i tre kategorier baseret på sværhedsgraden og omfanget af symptomerne: let, moderat og svær depression. I Internetpsykiatrien behandler vi udelukkende let til moderat depression. Hvis du oplever svær depression, bør du henvende dig til egen læge for at drøfte dine behandlingsmuligheder.

Let til moderat depression

Hvis man lider af let til moderat depression, vil man oftest, dog muligvis med besvær, være i stand til at fortsætte med sine sædvanlige aktiviteter (f.eks. arbejde, skole, sociale aktiviteter, daglige gøremål mm.). Man vil oftest opleve to ud af følgende tre symptomer: at man er trist og nedtrykt, at man er træt og uden energi eller at man mangler lysten til og interessen for ting, man før fandt glæde ved.

Derudover kan man opleve at have svært ved at sove eller koncentrere sig, man kan have ændret appetit, skyldfølelser og selvbebrejdelser, nedsat selvtillid eller have en oplevelse af, at man taler eller bevæger sig langsommere end normalt. Derudover kan man opleve tanker om, at livet ikke er værd at leve.

Hvem er ikke i målgruppen?

Illustration af hvem tilbuddet ikke er for.I Internetpsykiatrien behandler vi ikke svær depression eller bipolar lidelse.

Hvis man lider af svær depression, vil man opleve, at de fleste af ovenstående symptomer er tilstede i en sådan grad, at man ikke længere er i stand til at fortsætte sine sædvanlige aktiviteter. Man vil ofte ikke være i stand til at fortsætte på sit arbejde eller studie og man kan ikke få dagligdagen til at fungere i hjemmet. Mange med svær depression vi opleve hyppige tanker om, at livet ikke er værd at leve.

Internetpsykiatriens behandling er ikke egnet til dig, hvis du samtidig lider af skizofreni, OCD eller PTSD, hvis du har en personlighedsforstyrrelse eller hvis du har et aktivt misbrug af alkohol eller stoffer. Hvis du lider af en af ovenstående lidelser bør du henvende dig til din egen læge, hvor i kan drøfte det rette behandlingstilbud til dig. Du kan ikke modtage behandling i Internetpsykiatrien, hvis du på nuværende tidspunkt allerede er i gang med anden form for psykologisk behandling, det kan f.eks. være, hvis du allerede er i behandling i psykiatrien eller hos en privatpraktiserende psykolog.