X

Depression

Depression er en af de mest udbredte psykiske lidelser i Danmark, hvor ca. hver femte dansker vil opleve at få  en depression i løbet af deres liv. Du er derfor ikke alene, hvis du lige nu kæmper med en depression i din hverdag. Her på siden kan du læse mere om, hvad depression er, hvordan det kan behandles, og hvordan du kan få professionel hjælp til din depression.

Hvad er depression?

Depression er en følelsesmæssig tilstand af vedvarende nedtrykthed og tristhed, der påvirker dit humør, din adfærd og dine følelser. Det er derfor mere end en midlertidig tristhed eller nedtrykthed, som vi alle oplever fra tid til anden. Depression kan påvirke din evne til at fungere i hverdagen og påvirke dit forhold til familie, venner og kolleger.

Depression kan ramme mennesker i alle aldre og livsforhold, og årsagerne til sygdommen er forskellige. Nogle gange kan depression skyldes en livskrise, som en skilsmisse, dødsfald eller økonomiske problemer. Andre gange kan det skyldes sociale eller genetiske forhold. Derfor kan depression, ligesom andre sygdomme, opstå uden en tydelig årsag.

Illustration af patient med depression

Symptomer på depression

Symptomerne på depression kan variere fra person til person, men nogle af de mest almindelige symptomer omfatter:

 • Kropslige symptomer
  Manglende energi eller træthed, søvnproblemer, ændret appetit eller vægt, fysiske smerter eller ubehag, langsom tale og bevægelse eller nedsat sexlyst.

 • Følelsesmæssige symptomer
  Tristhed, håbløshed, hjælpeløshed, skyldfølelse, tomhed, irritabilitet, tab af interesse, manglende glæde, eller nedtrykthed.

 • Tankemæssige symptomer
  Negative tanker om dig selv, livet eller fremtiden. Nedsat koncentration eller hukommelse, vanskeligheder med at træffe beslutninger, selvmordstanker eller tanker om døden.

 • Adfærdsmæssige symptomer
  Social tilbagetrækning, nedsat interesse i aktiviteter, der normalt giver glæde, øget brug af alkohol eller stoffer eller selvskadende adfærd.

Det er vigtigt at huske, at symptomerne på depression varierer fra person til person, og at nogle kan opleve symptomer, der ikke er nævnt her.

Hvornår er det et problem at føle sig trist eller nedtrykt?

Det er helt normalt at føle sig trist eller nedtrykt i kortere perioder. Men hvis du bliver ved med at føle dig trist eller nedtrykt, eller hvis følelsen bliver mere intens og påvirker din hverdag, kan det være et tegn på depression. Her er nogle tegn på, at nedtryktheden kan være et problem, du har brug for hjælp med:

1. Du føler dig trist og nedtrykt i længere tid: Hvis du føler dig trist eller nedtrykt i en længere periode uden nogen åbenlys grund. Det kan føles som en konstant følelse af tomhed, håbløshed og mangel på interesse eller glæde ved ting, som du plejer at nyde.

2. Du har svært ved at koncentrere dig og træffe beslutninger: Hvis du har svært ved at koncentrere dig og træffe beslutninger, eller hvis din hukommelse og evne til at tænke klart er nedsat.

3. Din søvn er påvirket og du føler dig træt hele tiden: Hvis du oplever enten søvnløshed eller øget søvnbehov. Du kan også opleve, at du føler dig træt og udmattet, selvom du ikke har gjort noget særligt fysisk krævende.

4. Du mister interessen for sociale aktiviteter: Hvis du mister interessen for sociale aktiviteter og trækker dig fra venner og familie. Du kan også opleve, at du har svært ved at indgå i sociale relationer, og at du føler dig isoleret.

Hvis du eller en, du kender, oplever nogle af disse tegn, kan det være en god idé at søge hjælp fra en professionel, der kan hjælpe med at vurdere og behandle din depression. Det er vigtigt at huske, at der er hjælp at få, og at depression er en sygdom, som kan behandles.

Former for depression

Let til moderat depression

Illustration af en person, der har let til moderat depression.

Ved let depression kan du opleve enkelte depressive symptomer, som påvirker dit humør og adfærd i lettere grad. Let depression går ofte over af sig selv og er typisk ikke behandlingskrævende.

Hvis du lider af let til moderat depression, vil du oftest opleve enkelte af ovenstående symptomer på depression, som gør det svært at fortsætte med din daglige tilværelse og aktiviteter (f.eks. arbejde, skole, sociale aktiviteter, daglige gøremål mm.). Du vil oftest opleve to ud af følgende tre symptomer: at du er trist og nedtrykt, at du er træt og uden energi eller at du mangler lysten til og interessen for ting, du før fandt glæde ved.

Du kan også opleve at have svært ved at sove eller koncentrere sig. Du kan have ændret appetit, skyldfølelser og selvbebrejdelser, nedsat selvtillid eller have en oplevelse af, at du taler eller bevæger sig langsommere end normalt. Derudover kan du opleve tanker om, at livet ikke er værd at leve.

Svær depression

Illustration af en person, som har en svær depression.

Hvis du lider af svær depression, oplever du ofte de fleste af ovenstående symptomer. Oftest vil symptomerne være så omfattende, at du ikke længere kan fungere i din hverdag. Du vil typiske ikke være i stand til at fortsætte på dit arbejde eller studie, og det er svært at få dagligdagen til at fungere. Mange med svær depression oplever hyppige tanker om, at livet ikke er værd at leve.

Behandling af depression

Der er gode behandlingsmuligheder for depression, hvis du opsøger hjælp. Der findes forskellige typer af behandling, som kan være effektive mod depression.

Let depression går ofte over af sig selv og er typisk ikke behandlingskrævende. I Internetpsykiatrien kan man arbejde på skrift med støtte fra psykolog for at håndtere symptomerne bedre. Det er også muligt at arbejde med lette symptomer i et selvhjælpsprogram på egen hånd, hvilket snart bliver tilgængeligt hos Internetpsykiatrien.

En af de mest anvendte behandlinger for depression er kognitiv adfærdsterapi. Terapiformen tager udgangspunkt i, at negative tanker og adfærd kan forværre og fastholde depressionen. I kognitiv adfærdsterapi arbejder du derfor med at identificere og udfordre de negative tanker, enten direkte, eller ved at ændre den adfærd, som bidrager til at fastholde depressionen.

Med psykologisk støtte identificerer du, hvilke tanker som skal udfordres direkte, f.eks. ved adfærdseksperimenter, og hvilke tanker du på sigt kan lære at ignorere ved at aflede dig selv fra tankerne. Gennem aktivitetsregistrering og -planlægning hjælper terapien dig med at identificere adfærd, som hjælper dig, og adfærd, som tærer på dig.

Kognitiv adfærdsterapi kan foregå individuelt eller i grupper. Behandlingen kan foregå som samtaleterapi hos en behandler eller online, fx i et digitalt behandlingsprogram hos Internetpsykiatrien. Ved svær depression er kombineret behandling af psykologhjælp ved fysisk fremmøde og medicinering ofte anvendt med god effekt.

Hvad kan jeg selv gøre, hvis jeg oplever depression?

Hvis du oplever depression, er her 3 ting, du selv kan gøre:

1. Forhold dig til depressionen: Overvej om din tristhed og nedtrykthed er en naturlig reaktion på en bestemt situation, eller om den er så overvældende eller vedvarende, at den påvirker dig i din hverdag.

2. Tal med familie eller venner: At have støtte fra mennesker, du stoler på, kan være en stor hjælp i at håndtere din depression. Tal med nogen om dine tanker og følelser, og bed om hjælp, hvis du har brug for det.

3. Få hjælp: Hvis din depression er et problem, og du har svært ved at håndtere den, kan det være en god ide at søge hjælp fra en professionel, f.eks. en psykolog eller din læge.

Illustration af patient der besøger internetpsykiatriens behandlingsplatform

Hvordan søger jeg hjælp?

Hvis du oplever vedvarende eller tilbagevendende symptomer på depression, som påvirker din hverdag, så er det vigtigt, at du søger hjælp til at håndtere depressionen. Der er flere muligheder for at søge hjælp til din depression, såsom at:

Uanset hvad du vælger, er det vigtigt at huske, at det er et vigtigt første skridt at søge hjælp, når du skal takle en depression.