X

Hvad er angst?

Angst er som udgangspunkt en helt naturlig følelse, en reaktion på en oplevet fare. Det er f.eks. ikke unormalt at føle angst i nye eller krævende situationer, som når man starter i et nyt job eller har en vigtig eksamen. Men hvis du har en angstlidelse, opleves angsten også i situationer, hvor der ikke er en reel fare tilstede, eller hvor angstreaktionen er overdreven og uhensigtsmæssig.

Effektiv behandling af angst

Vores behandling af angst foregår i et internetbaseret behandlingsprogram. Behandlingen fungerer som et online selvhjælpsprogram, med skriftlig støtte fra en af vores psykologer. Vi tilbyder tre behandlingsprogrammer for angst, henholdsvis for panikangst/agorafobi, socialfobi og enkelfobi. Selve behandlingen er baseret på kognitiv adfærdsterapi.

Illustration af patient med angst

Ud over følelsen af at føle sig angst, nervøs, panisk eller urolig, kan man opleve en række kropslige angstsymptomer, som fx:

 • Hjertebanken
 • Sveden
 • Svært ved at trække vejret
 • Rysten
 • Mundtørhed
 • Kvælningsfornemmelse eller følelsen af klump i halsen
 • Smerter eller trykken for brystet
 • Kvalme eller uro i maven
 • Svimmelhed
 • Uvirkelighedsfølelse
 • Følelsesløshed
 • Kuldegysninger eller hedeture

Angst forårsages af forskellige faktorer og disse kan have indflydelse på hvilken angstlidelse man udvikler. Vi ved at angstlidelser har en vis arvelighed. Angst kan også forekomme grundet længere perioder med stress, voldsomme begivenheder eller svigtende omsorg i barndommen. Har du, eller et tæt familiemedlem, andre psykiske eller fysiske lidelser, er der også en forhøjet risiko for at udvikle angst.

Der er gode behandlingsmuligheder for angst, hvis du opsøger hjælp. Der findes bl.a. flere forskellige terapiformer eller medicinsk behandling. Blandt terapiformer anbefales kognitiv adfærdsterapi (KAT) typisk til behandling af angst, hvor behandlingen kan foregå i grupper eller individuelt – Det er også denne terapiform Internetpsykiatrien anvender. Traditionelt foregår behandlingen typisk fysisk med både behandler og patient(er) i samme lokale. Udbredelsen af nye teknologier har dog åbnet op for nye muligheder, hvor behandlingen kan foregå effektivt via video, skrift, eller i et internetbaseret behandlingsprogram.

Illustration af patient der besøger internetpsykiatriens behandlingsplatform

Hvordan foregår vores behandling for angst?

Behandlingen for angst består af 6-8 behandlingstrin, afhængigt af hvilken type angst du behandles for. Gennem trinnene får du via tekst og video, viden om din angst og kendskab til redskaber og øvelser, som du kan arbejde med for at komme ud af din angstlidelse. Øvelserne fokuserer på dine negative tanke- og handlemønstre, som fastholder dig i din angst. Du lærer derved at identificere, udfordre og bryde dine negative tanke- og handlemønstre. Under behandlingen vil din tilkoblede psykolog følge med i dit arbejde og yde skriftlig støtte og feedback.

Behandlingen varer 10-12 uger, hvor vi anbefaler, at du dagligt sætter tid af til at lave øvelserne og gennemgå programmet.

Har alle gavn af behandlingen?

Internetpsykiatrien behandler på nuværende tidspunkt fire typer af angstlidelser, panikangst, agorafobi, socialfobi og enkelfobi. 

Panikangst er en angstlidelse, hvor man oplever tilbagevendende, intense angstanfald, der opstår pludseligt og uforudsigeligt. Under panikanfaldene mærkes en voldsom følelse af frygt eller ubehag i kroppen. I tiden mellem panikanfaldene frygter mange derfor at få et nyt panikanfald - en slags ”angst for angsten”. Det betyder for mange med panikangst, at de f.eks. begynder at frygte eller undgå steder eller situationer, som man forbinder med tidligere panikanfald eller som man frygter kan fremkalde nye anfald.

Nogle med panikangst vil desuden frygte eller undgå steder eller situationer, hvor man ikke ville kunne få hjælp eller ikke ville kunne komme væk i tilfælde af et panikanfald. Hvis man oplever dette, så kan det være symptomer på agorafobi. Agorafobi optræder ofte i forbindelse med panikangst og derfor behandles de to lidelser samlet i Internetpsykiatriens behandlingsprogram. Man kan dog godt have panikangst uden at have agorafobi og omvendt.

Når man lider af agorafobi oplever man angst, når man færdes alene uden for hjemmet. Det kan f.eks. være når man er i forretninger, menneskemængder, indkøbscentre eller biografer, når man er på åbne pladser eller broer eller når man rejser alene med tog, bus eller fly. Derfor begynder mange med agorafobi at undgå de steder eller situationer, der vækker angst i dem.

Når man lider af socialfobi, oplever man angst i sociale sammenhænge. Man vil ofte frygte at være midtpunkt for andres opmærksomhed, at blive kritiseret eller at komme til at opføre sig pinligt. Mange med socialfobi oplever, at de er meget opmærksomme på deres egen fremtræden, f.eks. deres udseende eller væremåde, når de er i sociale sammenhænge. Efter socialt samvær vil man ofte bruge meget af sin tid på at gruble over, hvad man sagde eller gjorde i en given situation. Angsten i sociale sammenhænge vil ofte føre til, at mange med socialfobi forsøger at undgå de frygtede situationer.

Når man har en enkelfobi, oplever man angst, der er begrænset til helt specifikke situationer. Det kan f.eks. være frygt forbundet med specifikke dyr, bestemte naturfænomener (f.eks. højder, torden eller mørke), transportmidler, elevatorer, opkastning, tandlægebesøg eller synet af blod eller nåle. Mange med enkelfobi vil forsøge at undgå det objekt eller den situation, de frygter.

Illustration af hvem tilbuddet ikke er for.Vi tilbyder på nuværende tidspunkt ikke behandling for andre angstlidelser, end de ovenfor nævnte. Det vil sige, at vi ikke kan tilbyde dig behandling hvis du lider af angstlidelser, som f.eks. helbredsangst, generaliseret angst, OCD eller PTSD.

Internetpsykiatriens behandling er ikke egnet til dig, hvis du samtidig lider af skizofreni, bipolar lidelse eller andre beslægtede lidelser samt hvis du har en personlighedsforstyrrelse eller har et aktivt misbrug af alkohol eller stoffer. Hvis du lider af en af nævnte lidelser, bør du henvende dig til din egen læge, hvor I kan drøfte det rette behandlingstilbud for dig.

Du kan ikke modtage behandling i Internetpsykiatrien, hvis du på nuværende tidspunkt allerede er i gang med anden form for psykologisk behandling, det kan f.eks. være, hvis du allerede er i behandling i psykiatrien eller hos en privatpraktiserende psykolog.