X

Vores behandling af angst og depression

Internetpsykiatrien tilbyder gratis landsdækkende behandling af angst og depression, hvor behandlingen foregår igennem vores online behandlingsplatform. Under hele behandlingen, får du skriftlig støtte og feedback fra en af vores psykologer. 

Hvad er internetbaseret terapi?

Vores behandling foregår ved hjælp af internetbaseret terapi, en anerkendt behandlingsform der bliver mere og mere udbredt.

Det betyder også, at al behandling foregår via din computer eller tablet. Herigennem introduceres du for daglige øvelser og relevant viden, som kan hjælpe med at bryde med de negative tanke- og handlemønstre, der fastholder din angst eller depression.

Illustration af patient med angst

Vores behandling af angst

I internetpsykiatrien behandler vi fire typer af angst: panikangst, agorafobi, socialfobi og enkelfobi.

Igennem behandlingen, bliver du introduceret for en række effektive redskaber, så du kan håndtere din angst bedre. 

Vores behandling af depression

I Internetpsykiatrien behandler vi let til moderat depression. 

Igennem behandlingen, lærer du at arbejde med dine negative tanker og hvordan du kan udfordre dem, så du kan håndtere din depression bedre. 

Illustration af patient med depression

Inddrag dine nærmeste

I Internetpsykiatrien hjælper vi patienter til at se, at når man har det svært, er den eneste vej frem at begynde at tage sig af sig selv. Det første skridt på vejen handler om at indse, at man ønsker at få det bedre. 

Vores erfaring viser, at de patienter, som inddrager deres nære relationer i behandlingen, kan have lettere ved at arbejde sig igennem udfordringerne, særligt når man oplever modløshed eller dalende motivation. Det kan derfor være en stor hjælp at fortælle og vise dine pårørende (eller en nær ven) hvad du laver i behandlingen.