X

Effektiv behandling af angst og depression online

Internetpsykiatrien tilbyder gratis og effektiv behandling af let til moderat angst og depression, og behandlingen foregår fra dit eget hjem. Det kræver dog, at du bor og opholder dig i Danmark under behandlingen. 

"Jeg har i mit forløb fået nogle værktøjer til at håndtere de situationer, hvor jeg bliver meget ked af det."

Tidligere patient i Internetpsykiatrien

"Det er en god mulighed, hvor man kan sidde derhjemme i fred og ro, og arbejde med det."

Tidligere patient i Internetpsykiatrien

”Alle de faktorer som at blive forsinket eller finde en parkering er væk, og det hjælper på udbyttet.”

Tidligere patient i Internetpsykiatrien

Internetbaseret behandling af angst og depression

Illustration af patient der benytter internetpsykiatriens behandlingsplatform i eget hjem

Hvad er internetbaseret terapi?

Internetbaseret terapi er en effektiv behandlingsform, som foregår via din computer eller tablet. På den måde kan vi tilbyde terapi, som du kan følge fra hjemmets trygge rammer, når det passer dig bedst.

Illustration af computer med internetpsykiatriens behandlingsprogram åbent på skærmen

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen foregår gennem en online behandlingsplatform, hvor du introduceres for daglige øvelser. Gennem øvelserne, lærer du at arbejde med de negative tanke- og handlemønstre, som fastholder din angst eller depression.

Illustration af patient med angst

Hvem kan modtage behandling?

Som udgangspunkt er vores behandling for alle over 18 år, som døjer med angst eller let til moderat depression. Behandlingen kræver dog en vis form for teknisk forståelse, samt aktiv deltagelse gennem skrift.

Internetpsykiatriens behandling tilbydes i samarbejde med