X

Viden & forskning

Forskning er af afgørende betydning for vores udviklingen af behandlingstilbuddet samt tilpasning af eksisterende programmer. Internetpsykiatrien forsker derfor kontinuerligt i kvalitets-forbedrende tiltag, effekt, bruger-oplevelser mm.

Vidensportal

Tilbud og implementeringen af digitale løsninger til behandling af patienter med psykiske lidelse er i en rivende udvikling. Vi indsamler viden fra nationale og internationale tiltag, som kan informere vores praksis og sikre at vores behandling leveres i overensstemmelse med evidensbaseret praksis.

I denne vidensportal finder du links til artikler og forskning i digitale løsninger.