X

Oftest stillede spørgsmål - fagfolk​

Her på siden kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål, som vi modtager.  Hvis du har yderligere spørgsmål kan du kontakte os.

Det er blevet vurderet, at behandlingsprogrammet, grundet patientens problemstilling, ikke i tilstrækkelig grad vil gavne patienten ift. øget mental trivsel. Der kan være mange forskellige årsager, som ligger til grund for, at guided behandling ikke tilbydes, herunder bl.a. patientens historik, motivation, ressourcer, indsigt og problemstillinger. Internetpsykiatrien bestræber sig på at tilbyde et grundigt rådgivningsforløb, som på bedst vis kan vejlede den pågældende patient ift. hvad der vil være mest hjælpsomt behandlingsmæssigt. 

Guided behandling er et afgrænset tilbud, karakteriseret ved en asynkron og begrænset kontakt til psykologen, hvorfor nogle patienter ikke vil få tilstrækkeligt gavn af tilbuddet.

Ja, i udgangspunktet er der god evidens for, at en kombineret behandlingstiltag med terapi og medicinering er virksom. Dog er der undtagelser, fx når patientens lidelse er moderat-til-svær og har en lang medicinsk behandlingshistorik. Hér vurderer vi, at patienten er bedst støttet af traditionel tale-terapi, hvor den behandlende psykolog i samspil med egen læge kan koordinere planer tættere, herunder mål for når patienten bør udtrappes og hvilken rolle psykolog og læge påtager sig ift. at håndtere reduktionen af medicinering.

 

Internetpsykiatrien har mindre gode erfaringer med patienter, som foretrækker lindring gennem medicinering, idet de typisk ikke besidder den nødvendige motivation, som forudsætter det kognitivt, eksponerende arbejde mod psykisk bedring. Det kan derfor være vigtigt at diskutere disse faktorer med din patient før Internetpsykiatrien anbefales. Internetpsykiatrien vælger ved komplekse problemstillinger at afvise patientens anmodning, idet vi er særligt optagede af at målrette vores tilbud mod patienter, som forskning har påvist er effektiv og skaber bedring for den enkelte patient.  Ved mere komplekse præsentationer, inkl. medicinsk behandling, vurderer vi at tiltag med mere direkte patientkontakt typisk er de mest fordelagtige.

For at være i Internetpsykiatriens målgruppe skal man:
Være over 18 år
Være bosiddende i Danmark og opholde sig i DK under behandlingen
Have adgang til en computer eller tablet med webkamera
Være tilmeldt E-boks og have Nem-ID
Kunne læse og skrive dansk

Vi behandler ikke andre former for angst, fx. helbredsangst eller svær depression. 
Hvis man samtidig lider af skizofreni, bipolar lidelser eller beslægtede lidelser.
Hvis man har PTSD eller OCD.
Har en personlighedsforstyrrelse.
Hvis man har et misbrug af alkohol eller stoffer.
Er i høj risiko for selvmord.
Er i anden psykologisk behandling.

Det er ikke muligt for dig som fagfolk at teste vores ansøgningsproces ved at tilgå ansøgningen. 
Så snart du logger ind, bliver din ansøgning aktiveret, og dine data vil blive gemt. Hvis du kommer igennem ansøgningen og får tilbudt en tid, betyder det, at en reel patient ikke får tilbudt tiden.