X

For fagfolk

Her kan du læse mere om vores tekstbaserede behandlingstilbud til voksne borgere med let til moderat depression eller angst og finde informationer om, hvilke borgere, som især kan have gavn af vores behandling.

Internetbaseret behandling af angst og depression

Internetpsykiatrien tilbyder, på vegne af de fem regioner, et gratis behandlingsforløb af let til moderat depression og angst (dog ikke generaliseret angst, helbredsangst, OCD eller PTSD), med lav ventetid.

Selve behandlingen er baseret på kognitiv adfærdsterapi og foregår online via vores tekstbaserede behandlingsplatform, som fungerer lidt ligesom en online selvhjælpsbog.

Borgeren arbejder selvstændigt med psykoedukerende tekster og daglige øvelser, som udfordrer de negative tanke og handlemønstre, der fastholder depressionen eller angsten. Behandlingsforløbet følges af en vores psykologer, som yder skriftlig støtte og feedback til den enkelte borger.

Hvem er behandlingen for?

Vores online behandling er især relevant for borgere, som har tid og overskud til at arbejde selvstændigt med vores tekstbaserede behandlingsprogram. Behandlingen kræver derfor en høj grad af motivation og selvindsigt hos patienten, så de selv kan arbejde med behandlingen af en følgende lidelser:

 • Let til moderat depression
 • Panikangst
 • Enkelfobi
 • Socialfobi
 • Agorafobi

Behandlingen egner sig ikke til borgere med mere komplekse psykiske lidelser som f.eks. en personlighedsforstyrrelse, skizofreni og lignende, eller borgere, som vil have svært ved at arbejde selvstændigt med behandlingen ugentligt (se alle eksklusionskriterier længere nede på siden).

Hvordan foregår vores behandlingsforløb?

 • Borgeren udfylder selv ansøgningsskemaet her på vores hjemmeside

  Det kan tage op til en time at udfylde skemaet og der kræves ikke henvisning fra egen læge. Der skal bruges NemID/MitID for at udfylde skemaet

 • Ansøgningen gennemgås og vurderes af vores team af psykologer

  Alle ansøgninger gennemgås for at vurdere om vores behandlingsforløb for angst og depression vil være relevant for den enkelte borger.

 • Borgeren får svar på sin ansøgning indenfor 2 uger

  Via Digital Post / e-Boks tilbydes man enten en udredende videosamtale eller afvises skriftligt med en anbefaling om at tage kontakt til egen læge og/eller søge andre relevante behandlingstilbud.

 • Udredende videosamtale med en psykolog

  Når vi vurderer, at vores behandling kan være hjælpsom, inviteres borgeren til en udredende videosamtale med en psykolog. Den udredende samtale varer ca. 1 time og afholdes normalt indenfor 4 uger på hverdage mellem kl. 8 og kl. 14.

 • Journalisering

  Den udredende forsamtale journaliseres i EPJ og kan tilgås af patienten via sundhed.dk

 • Opstart af internetbaseret behandling

  Hvis vi, på baggrund af den udredende videosamtale, fortsat vurder at behandlingen er relevant for den enkelte borger, tilsendes et login til vores online behandlingsplatform. Herefter starter behandlingen, hvor de løbende støttes skriftligt og modtager feedback fra psykologen. Behandlingen varer op til 12 uger

 • Opfølgende snak med en psykolog

  Ved behandlingsafslutning tilbydes borgeren en afsluttende samtale med psykologen og egen læge får en besked om afslutningen af forløbet, hvis borgeren ønsker det. Samtalen varer ca. 15 minutter

Ofte stillede spørgsmål

Vi tilbyder behandling af borgere med let til moderat depression eller angst (panikangst, enkelfobi, socialfobi og agorafobi).

 

For at modtage behandling skal man derudover:

 • være over 18 år
 • være bosiddende i Danmark og opholde sig i Danmark under behandlingen
 • have adgang til en computer eller tablet med webkamera
 • være tilmeldt E-boks og have NemID/ MitID
 • kunne læse og skrive dansk

Vores behandling er et afgrænset tilbud, som er karakteriseret ved en asynkron og begrænset kontakt til psykologen, hvorfor nogle patienter ikke vil få tilstrækkeligt gavn af tilbuddet.

Vores behandling er derfor ikke egnet til patienter, der:

 • samtidig lider af skizofreni, bipolar lidelse eller beslægtede lidelser
 • har ubehandlet PTSD eller OCD
 • har en personlighedsforstyrrelse
 • har en belastningsreaktion som f.eks. stress
 • har et misbrug af alkohol eller stoffer
 • er i høj risiko for selvmord
 • er i anden psykologisk behandling
 • har svært ved at læse og skrive dansk

Internetpsykiatrien er i nogle tilfælde nødt til at afvise borgere, hvis de fremstår med en mere kompleks problemstilling, som ifølge forskning ikke vil kunne behandles på en tilstrækkeligt ansvarlig måde gennem et online behandlingstilbud.

 

Vi bestræber os dog på, at tilbyde et grundigt rådgivningsforløb, som på bedste vis kan vejlede den pågældende patient ift. hvad der vil være mest hjælpsomt behandlingsmæssigt.

Ja, i udgangspunktet er der god evidens for, at en kombineret behandling med terapi og medicinering er virksom. Dog er der undtagelser, fx når patientens lidelse er moderat-til-svær og har en lang medicinsk behandlingshistorik. Hér vurderer vi, at patienten er bedst støttet af traditionel tale-terapi, hvor den behandlende psykolog i samspil med egen læge kan koordinere planer tættere, herunder mål for når patienten bør udtrappes og hvilken rolle psykolog og læge påtager sig ift. at håndtere reduktionen af medicinering.

 

Internetpsykiatrien har mindre gode erfaringer med patienter, som foretrækker lindring gennem medicinering, idet de typisk ikke besidder den nødvendige motivation, som forudsætter det kognitivt, eksponerende arbejde mod psykisk bedring. Det kan derfor være vigtigt at diskutere disse faktorer med din patient før Internetpsykiatrien anbefales.

Det er ikke muligt for dig som fagperson at teste vores ansøgningsproces ved at tilgå ansøgningen. 

Så snart du logger ind, bliver din ansøgning aktiveret, og dine data vil blive gemt. Hvis du kommer igennem ansøgningen og får tilbudt en tid, betyder det, at en reel patient ikke får tilbudt tiden.

Hvis du har nogle spørgsmål til vores ansøgningsproces er du velkommen til at kontakte os.

Nysgerrig på at høre mere om Internetpsykiatrien?

Som en del af vores fællesregionale tilbud, har vi mulighed for at komme på besøg og fortælle om Internetpsykiatrien ved større arrangementer for borgere, patienter eller sundhedsfaglige grupper. Vi tilbyder også borgerrettede pjecer samt undervisning, træning og supervision til faggrupper.